Programma Nu Niet Zwanger

Een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.

Lees voor
  Contact

Gerda de Groot, projectleider

T 06-20324824

E gdegroot@ggdhm.nl

Berber Atsma, inhoudelijk coördinator

T 06-83943778

Ebatsma@ggdhm.nl

Mandy was dakloos, verslaafd en had psychische problemen. Hulpverleners waren druk met het regelen van de benodigde zorg en ondersteuning. Haar kind was ondergebracht bij een pleeggezin. Onbedoeld werd zij opnieuw zwanger.

Doel van het programma

Het doel van het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) is het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen bij kwetsbare mensen (m/v) die -op dat moment- geen kinderwens hebben. Door NNZ krijgen zij regie op hun kinderwens. Zij kunnen dan een weloverwogen keuze maken in plaats van dat een zwangerschap hen overkomt. 

Doelgroep

Het programma is bedoeld voor mannen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd met multiproblematiek, zoals psychiatrische problematiek, verslaving, verstandelijke beperking, dakloosheid, sociaal isolement, schuldenproblematiek etc.. 

Hulpverleners die werken met deze doelgroep worden geschoold om vanuit presentie een eerlijk gesprek aan te gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Regie over de kinderwens geeft kwetsbare (potentiele) ouders weer wat meer grip op de loop van hun leven. 

Zo werkt Nu Niet Zwanger

De potentiele ouder is vrijwel altijd in beeld bij (meerdere) hulpverleners. Een hulpverlener legt outreachend, proactief en persoonlijk contact met de (potentiele) ouder met verhoogde kwetsbaarheid. Samen bespreken zij de kinderwens en wat een eventuele (volgende) zwangerschap op dit moment voor de (potentiele) ouder zou betekenen. 
De hulpverlener houdt rekening met de omstandigheden die de (potentiele) ouder kwetsbaar maken; neemt de tijd, luistert en speelt in op hun behoeften. 

Meer informatie

Kijk dan op www.nunietzwanger.nl  en bekijk het inspiratiefilmpje.
Als uw gemeente in de regio Hollands Midden of uw organisatie meer wilt weten, neem dan gerust contact met ons op. 

Gemeenten die op dit moment zijn aangesloten: Alphen a/d Rijn, Hillegom, Leiden, Lisse, Oegstgeest, Teylingen en Voorschoten.